Byaplan 2023-2027

I denna byaplan beskrivs hur vi som invånare vill att Hjoggbölebygden ska utvecklas.

Planen innehåller projektidéer och prioriteringar för dom kommande åren. För att förverkliga detta behöver vi din hjälp.

Den kom till genom en workshop där bybor i alla åldrar deltog med idéer och åsikter. Workshopen hölls på folkan i kallaste februari, vintern 2023. Invånare i byarna runt Hjoggböle bjöds in genom utskick i brevlådor och anslag.

Tack alla som gjort den möjlig och tack till alla som hjälper till att förverkliga den. Tillsammans skapar vi den by vi vill leva i.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close