Hjoggböles föreningar


Hjoggböle Bys samfällighetsförening (HBS)

Föreningen förvaltar samfälligheter som tillkom vid laga skifte för Hjoggböle bys skifteslag och fiske i byns vatten.


Författarbyn Hjoggböle


Hjoggböles byaförening

Byaföreningen har sedan starten jobbat för att göra Hjoggböle till en levande by. Några exempel på aktiviteter är; renovering av badplatsen, uppsättning av välkomstskyltar vid byns infarter, årligen arrangerat en Älgfest, bedrivit gympinggrupper, dressyrkurs, jägarexamen m.fl.

Bureälvens nedre fiskevårdsområde

Himlabacken Skoter

Hjoggböle bönhusföreningar

Sjön: Bönhuset är den enda samlingslokalen som finns i Sjön och därför upplever alla att det är viktigt att det finns och är väl underhållet.

Västra Hjoggböle: All skötsel av bönhuset är idéll och föreningen hade 63 betalande medlemmar 1997.

Hjoggböle viltvårdsområde

På Hjoggböle viltvårdsområdes marker (som arrenderas av byns markägare) jagas det både småvilt och älg på på cirka 2800 hektar skog & mark. Dessutom bedrivs aktiv viltvård; utfordring av rådjur och utsättning av saltstenar är exempel på detta.

Hjoggböle IF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close