100 ÅR MED FAMILJEN ENQUIST I SJÖN, HJOGGBÖLE

Bildval och kommentarer: Daniel Enquist, fd högskoledirektör, Luleå

Bilden visar Per Walfrid och hans hustru Maria Lovisa f. Hällgren med deras barn på deras nybyggda gård i Sjön år 1908. PW flyttade med sina föräldrar från Klockträsk, Jörn till Östra Hjoggböle år 1876. Hans far Johan Anton Enqvist köpte det hemman som sedan Ola Strömberg innehaft under senare tid. Även Antons far och bröder flyttade till Hjoggböle och hans syster Selma gifte sig med Petter Sehlstedt, benämnd Hjoggböledoktorn, föräldrar till bl.a. Eugen och Bertil Sehlstedt. Anton Enqvist flyttade sedan med sin familj till
Inre Ursviken år 1893.

PW Enqvist återvände följande år till Hjoggböle och gifte sig Lovisa Hällgren, det enda överlevande barnet till Nils Petter Hällgren och hans hustru Britta Margareta Andersdotter, dotter till Anders Eriksson Lundström i Hjoggböle. NP Hällgren & Britta Margareta Andersdotter hade totalt åtta barn, men Maria Lovisa var den ende som levde till vuxen ålder.
.PW köpte i oktober 1895 1/16 mantal ur svärfaderns hemman. PW var dock mer intresserad av hantverk, snickeri, smide och jakt än av jordbruket och sålde därför hemmanet år 1903 till Olov och Efrosyna Andersson från Lövånger.

Under de åtta år som PW ägde detta hemman rev han den västerbottensgård som fanns vid tillträdet och byggde upp en sexknutsbyggnad som inte var färdig när gården såldes.
Året efter försåljningen bodde familjen i sommarstugan på gården medan han byggde upp huset på bilden på en avstyckning som han behöll vid hemmansförsäljningen. Virket till huset hade han köpt av Emil Lindgren och låg för torkning på Evert Markströms strand våren 1903. PW:s familj flyttade in på hösten samma år och till Mikaeli satte man in en kakelugn i huset. Sedan byggde PW den ladugård som syns på bilden och köpte en smedja av Lovas farbror och flyttade den från Augustkläppen. På den norra ändan av smedjan påbyggdes senare en bagarstuga, som syns på den sista bilden.

Personerna på bilden från 1908 är förutom Lovisa och PW barnen Elof, f . 1903, Verner, f. 1907, Allida, f. 1898, Svea, f. 1900 och Valborg, f. 1902. Kvinnan i bakgrunden är lärarinnan Hilma Eriksson från Bureå, som tillfälligt bodde på gården under sin tjänstgöring på skolan på Östra Hjoggböle.

Detta familjefoto är från år 1915 och visar Lovisa och PW omgivna av barnen, i bakgrunden Valborg, Allida, Svea och Elof och i första raden Viktor, Lilly och Verner.
Denna bild visar den gamla skolan i Östra Hjoggböle år 1925/1926. I mitten av bilden står småskollärarinnan Ebba Gabrielsson och folkskollärarinnan Maja Lindgren, senare gift med Elof Enqvist. Som nr 3 i mellanraden står Viktor Enqvist.
Detta familjefoto är taget omkring år 1930 och visar Lovisa och PW tillsammans med sina barn och deras respektive partners. Från vänster yngsta dottern Lilly med sin blivande man Birger Nordmark från Sjöbotten, sonen Elof och hans fästmö Maria (Maja) Lindgren från Gammelstället i Bureå, äldsta dottern Allida med sin man Hugo Renström från Sjön, dottern Svea med sin man Fritz Andersson från Sjön samt dottern Valborg med sin blivande man Oskar Nordmark från Sjön. I bakgrunden står sönerna Verner och Viktor.

Bilden visar när PW Enqvist tillsammans med sonen Viktor mottagit första pris av blivande drottning Ingrid i pälsdjurstävlingen vid Stockholmsutställningen år 1930. Senare har Viktor berättat att en man bland åskådarna ville köpa korsräven för 5 000 kr, ett ansenligt belopp i det aktuella penningvärdet, men PW var inte intresserad av att sälja rävhonan. 

En kuriositet i sammanhanget är att denna korsräv blev så tam och intresserad av omgivningen utanför buren att den inte klarade av att föda upp fler ungar. Denna korsräv intar ju
en framträdande plats i P.O. Enquists senaste bok Ett annat liv.

Bilden är från mitten av 1930-talet och visar Lovisa och PW tillsammans adoptivsonen Pontus Lindström.
Bilden är från mitten av 1940-talet vid Skellefteå tingsrätt i samband med förhandlingarna om barnförväxlingen på Bureå sjukstuga i december 1942 när Vilma och Viktors Bo förväxlades med Dagny och Allan Svenssons son Valter från Sjöbotten. Till höger på bilden syns Vilma och Viktor med Valter och till vänster Allan med Bo i knäet.

Tingsrättens beslut blev att barnen skulle återförenas med sin rätta föräldrar, vilket skedde i Bos fall medan Valter stannade kvar hos Enqvists på grund av sjukdom i Svenssons familj.
Denna händelse har ju fått både historisk och litteraturhistorisk betydelse dels genom myndigheternas beslut att alla mödrar och nyfödda vid födseln ska få ett plastband om handleden för att omöjliggöra förväxling, dels genom dess återkommande plats i P.O:s författarskap.

Bilden visar en pimpeltävling på Hjoggböleträsket i början av 1960-talet anordnad av Viktor Enqvist. Tävlingen kallades Solettanappet och första pris detta år var en häst som vanns av Olofsson från Lappvattnet. Förklaringen till tävlingsnamnet är att när skolan på Östra Hjoggböle lades ner övergick Viktor från att vara skolvaktmästare till
att tillverka plastrullgardiner med namnet Soletta.
Bilden är tagen under en slåttanna i Bölesvik i början av 1950-talet. Bakom trotjänarinnan Dolly och släpräfsan syns Margit och Verner Enqvist och deras barn Margareta, Daniel, Steffan, Hjördis och Birgitta samt kusinen Lars, som tillsammans med sin mor Valborg hade sommarstuga där ute under många år.
Bilden är från familjen Enqvists hemvändardag i maj 1993. Fotot är taget vid Sjöns bönhus och visar på första raden Viktor och Vilma, Lilly Nordmark samt Verner och Margit. I bakre raden står adoptivsonen Pontus med fru Maj-Lis, sonsonen P.O samt dottersonen Lars med fru Dagny.
Bilden är från sommaren 2008 – 100 år efter den första bilden – och familjen Enquists årliga och av alla efterlängtade Bölesvikshelg och visar en mindre del av Lovisas och PW:s barn, barmbarn,
barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn med respektive.

Denna hemmansdel med anor från början av 1700-talet köpte Verner Enqvist av Hjalmar Stenlund år 1931 och ligger på en udde i västra delen av Holmsvattsträsket.
Under ett per sekel var dessa ägor förbundna med Östra Hjoggböle med en ”kärrväg” men en ny väg byggdes som AK-arbete på 1930-talet och ansluter till den östra delen av Sjön. En bild av en del av denna väg finns på Hjoggböles hemsida under avsnittet Marraflangarn.

Bilden visar familjen Enqvists tidigare hemgård idag som ägdes av Margareta och Steffan Nyström fram till år 2005. Huvudbyggnaden har tillbyggts till dubbel storlek under 1930- och 50-talen.
Smedjan har byggts på med en bagarstuga och den långa ”nederbörninga” byggdes år 1924 inrymmande sommar/äldrebostad, snickarverkstad, garage och båthus. Söder om detta hus, längst ner på bilden låg PW:s rävfarm med ett 20-tal burar med kors- och silverrävar.

Under ett par decennier skötte familjen byns telefonväxel, men år 1937 övertogs den av Fritz Anderssons.

Bilden visar den tjärdal som PW byggde upp under en följd av år vid backen nära Augustkläppen. Hans medhjälpare hette Karl Vikström från Ragvaldsträsk och pojkarna i bakgrunden är Pontus Lindström och dottersonen Erland Renström.
I bakgrunden syns den kärrväg som gick förbi Augustkläppen, en bra genväg för skolbarnen upp till skolan på Östra Hjoggböle. Under 1940- och 1950- talet var Augustkläppen en omtyckt plan att spela fotboll på innan den riktiga fotbollsplanen byggdes på Furuvallen.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close