DET GAMLA FOTOGRAFIET

Några ord om människorna på bilden.

Ett fotografi taget på fastigheten Västra Hjoggböle 3:8 och det bör vara taget någon gång i spannet mellan 1900-1905. Astrid Fahlman, född Rönnkvist 1934 och själv dotter till den unga kvinnan i lång kjol på fotot, har försökt att identifiera personerna på bilden och längre ner följer en sammanställning om just dessa människor.
Gården bebos idag år 2006 av Karin Åhlander & Rune Westermark. Sommarstugan till höger är i idag stort sett i samma skick som för 100 år sedan, ett tegeltak pryder dock byggnaden idag. Bostadshuset till vänster blev sedermera ”inbyggt” i den större fastighet som byggdes på 1920/30-talet.

Person 1 (från vänster) okänd dräng

Person 2 Hjalmar Andersson 1883-1959
Var yngsta sonen i familjen. Reste vid 18 års ålder till USA, men återkom efter 7 år till Skellefteå. Arbetade vid Örvikens såg till sjukpensionering 1943. Familjen flyttade 1948 till dotter och måg i Vännäs. Gift med Anna Ingeborg Olofsson, 1895-1972, från Furunäs, Ursviken. Makarna fick tillsammans nio barn.

Person 3 Kristina Catharina Andersson 1843-1933
Född Nilsdotter från Gammelbyn 5, Burträsk (Edelvik). Blev 90 år gammal och var under slutet av sitt liv under långa perioder sängliggande. Tillsammans med maken Carl Andersson fick hon 6 sex barn. Fyra av dessa finns med på fotografiet, ett dog ungt och dottern Anna emigrerade till USA.

Barn 1 Anna Karlsson 1901-1984, dotter till nr 8. Ngt osäker identifikation.

Barn 2 Hjalmar Karlsson 1899-1971, son till nr 8. Ngt osäker identifikation.

Person 6 Carl-Helmer Andersson 1875-1946
Hemmansägare, ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Tar över hemgården på Västra Hjoggböle 3:8. Han var nämndeman och innehade dessutom en mängd andra förtroendeuppdrag. Han var en duktig skrivkarl och var ofta anlitad för skrivgöromål. Sonen Oskar Andersson (1908-1993) tog så småningom över fastigheten. C-H Andersson gifte sig med Hjoggböleflickan Anna Nyström (1877-1950) och makarna fick två söner och två döttrar.

Person 7 Emma Kristina Andersson 1880-1952
Gift med Edvard Rönnkvist från Hjoggböle. Makarna bosatte sig i byn och fick tillsammans sju barn.

Person 8 Carl Gustaf Andersson 1837-1908
Han var född i Gärdsmark, finns sedan angiven som dräng hos en färgare i Skellefteå. 1873 köper CG Andersson norra halvan av kvarteret Höder i Skellefteå (mitt emot vårdcentralen Heimdall). Där föds också samtliga barn. Kom till Hjoggböle från Skellefteå Stad 17 maj, 1886. Köper hemmanet Västra Hjoggböle 3:8 av en Jonas Bergström, tidigare ägare Per Johan Andersson.

Person 9 Gustav Edvard ”Gusta-Karlssa” Karlsson 1873-1956
Tog sig efternamnet Karlsson. Bor senare med två barn samt hustru på svärfaderns gård, svärföräldrarna bor där också. Köpte av svärfadern Erik Andersson Lundströms dennes hemman den 2 januari 1905.
Gården övertogs av sonen John, men efter dennes död kom till hemmanet Hjalmar Karlssons son Lars-Erik Karlsson.
”Gusta-Karlsa” kom att inneha många fötroendeuppdrag; både inom byn, kommunen och som landstingsman. Gift två gånger, med hustrun Maria Lundström (1872-1930) fick han sju barn.

Björn Lindholm, Hjoggböle den 30 december 2006

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close