Det var en gång en hockeyplan…

Hockeyn ersatte bandyn som den stora vintersporten i mitten av 50-talet. Hockeyintresset var givetvis stort även bland Hjoggböleungdomarna och med många goda krafters hjälp byggde man 1958 byns första riktiga hockeyplan.

Den placerades strategiskt intill älven vid älvsbron. Schaktning gjordes med byns traktorer, sarg tillverkades, belysning ordnades med el från intilliggande elledning och planen som hade fullt reglementsenliga mått, spolades med vatten direkt från älven.

För att slangen efter spolning inte skulle frysa igen drogs den ut uppför backen mot Forsen med en av byns mera beryktade raggarbilar, kopplades till avgasröret och sedan var det bara att gasa! – och det var renblåst.

Ett hockeylag bildades inom HIF:s hank och stör och Viktor Enqvist var en av eldsjälarna. Laget spelade ett antal år i de lägre serierna och mötte lag som Bastuträsk, Ljusvattnet, Åsträsk, Ragvaldsträsk m fl. Efterhand blev det svårigheter att enbart med ideella krafter hålla
hockeyn igång och banan avvecklades några år in på 60-talet.

…och det var en gång en fotbollsplan

Det har säkert spelats fotboll lite varstans i byn men den allra första egentliga planen låg där nu Ronnie Granberg bor. Det bör ha varit på 30-talet berättar Gösta Bäckström, en av de riktiga åldermännen i byns långa och anrika fotbollshistoria.

Han och hans tre bröder utgjorde stommen i det s k Kometlaget som spelade skjortan av de flesta storlagen i regionen under 40 och 50-talet.

Nästa plan anlades inte så långt ifrån den första, efter vägen in mot Hagatorp.
Den till och med täckdikades för bättre dränering, något som inte blev så lyckat
då man använde ”bakaved” i täckdiket.

– Det var rena berg och dalbanan, enligt Gösta.
Här gjorde Hjoggböle under 40-talet många stormatcher och klättrade i seriesystemet.Till slut blev man nekad uppflyttning då planen vid Hagtorp var för kort. Tvåan i serien, Bureå, fick i stället ta den platsen. Men det gick inget vidare berättar Gösta, Bureå åkte ur nästa säsong. Vi hade förmodligen klarat oss bättre.

Just den händelsen drev på arbetet med en ny och reglementsenlig plan. Den kom att anläggas i Sjön, togs i bruk 1950 och fick namnet Furuvallen.

Ovanstående text & bilder infört i ”Byaskvallret”, Hjoggböles egen lokala tidning, utgåvan december 2006. Redaktör åke Stenlund.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close