Sandvikvägen – en mer än hundraårig länk mot bygden

Denna gamla vägförbindelse som också går under beteckningen ”Bruttevägen” utgjorde under stora delar av 1800-talet och en bra bit in på förra århundradet utfartsväg mot Skellefteå för Bölesviks- och Sandvikshemmanen i Holmsvattnet. Vägen anslöt till den gamla byavägen genom Östra Hjoggböle vid Elsa Grönlund men börjar nu en bit längra söderut mitt emot Rolf Häggström. Vägen är lätt att följa även om avverkningar i området den senaste åren påverkat framkomligheten på en del sanka ställen

Gravrösen
Efter cirka en kilometer när man passerat Fluxenbacken kommer man till ”Hällen” där man uppe på bergknabben till vänster kan hitta gravrösen som enligt den kände museiemannen Ernst Westerlund som undersökte gravarna på 50-talet, är minst 2000 år gamla. Idag är fyra gravar väl synliga i terrängen men det finns förmodligen fler.
När gravarna kom till var det lilla berget en udde i en havsvik eller större sjösystem där dagens Degertjärn utgör den sista resten sedan landhöjningen genom seklerna gjort sitt.

Sandvikvägen mellan Östra Hjoggböle och Bölesvik/Sandvik – karta från 1901.

Sjöstigen
Framme vid den s k Brännkläppen, förmodligen döpt efter någon skogsbrand i området, korsas vägen av en av sjöbönderna använd stig och vinterväg till Starrmyran där man hade sina utskiften. Idag är den svår att urskilja för den oinvigde men utgjorde säker för gammalt en nyttig direktförbindelse til odlingarna. Vid ”Sandvikrae” en bit längre fraam viker vägen mot Bölesvik till vänster. Den är fortfarnade urskiljbar och användes in på 1900-talet bl a av redaktörens farfar och farfarsfar.

Skriv gärna i lådan!
Ute vid den nyss nämnda rågången finns en brevlåda under en stor gran. Där kan skogsvandraren notera namn och datum eller en hälsning till nästa person som passerar.
Fram mot Sandvik övergår vägen till en relativt nybruten skogsbilväg med vars hjälp man tar sig till Sandvik och Holmsvattnet eller söderut till Neverkörsbergets fot. Uppe på berget finns ett ståtligt stenröse som markerar den plats där de gamla sockengränserna mellan Lövånger, Bureå, Burträsk och Skellefteå strålar samman……men det är en annan historia.

Ovanstående artikel publicerad i ”Byaskvallret” augusti 2005, readaktör Åke Stenlund. Bilde tagen från annan avdelning på denna sajt.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close