Hjoggbölebor pratar om förr

Inspelade intervjuer under 70-talet med Hjoggbölebor om livet förut.

Intervju del 1

Lärarinnan Märta-Stina till byn och undervisningen av Hjoggbölebarnen.

Intervju del 2

Hädaren i Sjön.

Intervju del 3

Gran-Pers 7-åriga flicka dog. Jakthistorier.

Intervju del 4

Utveckling av byns infrastruktur.

Intervju del 5

Grävning, flottning och annat kring sjön.

Intervju del 6

Genomgång av generationsskiften.

Intervju del 7

Pratar om Hjoggböles utveckling från mitten av artonhundratalet och framåt.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close