TRÄSKET

 -I alla tider ett naturligt centrum för byn

Själva träsket utgjorde med säkerhet förutsättningen för den ursprungliga bosättningen i Hjoggböle. De allra första bebyggarna valde att bosätta sig här då fiske och jakt tillsammans med odlingsmöjligheter gav förutsättningar för bosättning på de bägge ”Bölena”.

( Böle = boplats )

1543 fanns fem skattebönder i byn fördelade på två på Västra, två på
Östra och en vars ägor förmodligen omfattade Forsen och Sjön.

Genom århundraden har träsket gett byns bebyggare husbehovsfiske men också foder till kreaturen genom sjöfoderslåtter och vintertid praktiska genvägar över isen till de olika byadelarna.
Tre litet större djup kan vi notera. Utanför Klubben i de s kl Bäckvarpet, Mitt emellan Lillgrundet och Storgrundet och utanför ”Farfarbacken” på Östra, där djupet på alla tre ställena uppgår till nära 5 meter eller lite där över.

Vikar, holmar och uddar har genom tiderna fått sina namn. En del efter personer en del med annat ursprung. Ryssholmen fick troligen sitt namn efter att holmen med sitt strategiska läge mitt i träsket utnyttjats som rastplats av ryska köpmän som redan under medeltiden färdades uppströms älven under sina handelsresor. Holmen har sitt namn angivet redan på en karta från 1796.

Bäckvarpet vid Hjoggbölebäckens utlopp kan också nämnas. Det var en i gångna tider så attraktiv fiskeplats att fiskerätten ibland auktionerades ut till högstbjudande på byastämman.

Ovanstående text & bilder infört i ”Byaskvallret”, Hjoggböles egen lokala tidning, utgåvan december 2006. Redaktör Åke Stenlund.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close