Motionsvinster

Äntligen har vi haft ny dragning, ni är många som motionerar och ni är duktiga! 4 av er har vunnit ett uppmuntringspris som finns att hämta i en nyuppsatt brevlåda på Folkan. Vinnarna är meddelade per sms.

#motionslådor #hjoggböle

Folkan med vinstlådans placering vid byggnadens vänstra hörn markerad med en röd pil.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close