Om Hjoggböle

Hjoggböle är en vackert belägen by som är uppdelad i många bitar, bl.a. Sjön, Östra, Västra, Forsen och Hjoggböleliden, men trots det är det en stark och sammansvetsad by.

Historia

Sandvikvägen mellan Östra Hjoggböle och Bölesvik/Sandvik – karta från 1901.

Skola

Skolan i Hjoggböle

Hjoggböle idag

Hjoggböleträsket på vintern


Funderar du på att flytta hit?


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close