Grundet – vägkrog med brokig historia

”Grånne” som vi säger, en gammal gårdsplats beläget på höger sida av Burträskvägen någon kilometer norröver från Hjoggböleforsen har sin egen historia. Så här beskrivs stället i redovisningen av Vuxenskolans studiecirkel kring handlare och caféer i Gamla Falmark.

I en gård, som fanns på Grundet, ett ställe efter Burträskvägen, serverades både kaffe och andra flytande varor till förbipasserande. Vem som ägde den serveringen har ingen kommit ihåg. Det som man vet är att år 1900 bodde där Johan Anton Burström född 1849 och hans hustru Karolina Olofsdotter sam deras elva barn. Burström blev änkeman men gifte om sig med Maria Katarina Lundgren och cirkeldeltagarna tror att de var dessa som började med serveringen till vägfarande i början av 1900-talet.
En som var in där och rastade berättar att ”Burströmskärringen” hade ett betsman till hands om gubbarna blev alltför livliga.
I början på 1930- talet började Evy Vikström från Ragvaldsträsk med servering på Grundet. Det var folk från Burträskhållet som rastade här när de var på väg till Skellefteå. Även Tekla och Ivar Andersson, som senare köpte stället bedrev caféerörelse i huset en tid. När hästskjutsarna allt eftersom ersattes av bilar var det inte längre lönsamt att ha serveringen kvar.

Via senare ägare kom fastigheten att få stämpel av ”tattarboställe” och under former som idag vore otänkbara inlöstes fastigheten 1951 och huset revs. Detta skedda på gemensamt initiativ av byaåldermännen i Hjoggböle och Falmark i samspel med Bureå kommun eftersom man ville bli av med en ” icke önskvärd bostadsfastighet”.

Ovanstående artikel publicerad i ”Byaskvallret” juni 2005, readaktör Åke Stenlund

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close