Om caféer och Kooperativa i Hjoggböle under 1900-talet

Caféer har funnits i Hjoggböle av och till sedan början på 1900-talet.
Selma Granström bördig från Arjeplog, kom hit i mitten på 1920-talet och hyrde bostad i Västra hjoggböle Bönhus. Hon startade bageri och brödförsäljning. Limpor, vetebullar, skorpor och småkakor, som hon gräddade i järnspisen. Selma Granström slutade i mitten på 30-talet och flyttade till Skellefteå.

Gurly och Sven Gran från Skellefteå byggde 1934 bostad, bageri och cafélokaler vid Bureåvägen mitt emot Kooperativa affären, med brödförsäljning över disk och per cykel.
Märta och Nils Eriksson köpte 1940 fastighet och rörelse, som de drev med en anställd konditor.
Anna och Sigurd Fredriksson kom hit 1943 och köpte av Eriksson. Under krigsåren utökades verksamheten med stor försäljning även utanför byn. Brödet skickades med den reguljära trafiken.
Caféet var ända från starten en naturlig samlingsplats för ungdomar, men märkligt nog mest för pojkar. Det var även plats för möten och sammanträden, kvarnbönderna kunde t.ex. gå dit och fika och prata i väntan på sitt kvarnlass.
Makarna Fredriksson slutade 1971 vid uppnådd pensionsålder.
I en by av Hjoggböles storlek med många affärer var det hård konkurrens om kunderna, när Kooperativa kom hårdnade striden om kunderna och nog fälldes en del hårda ord med politiska undertoner, det var hög politisk aktivitet i Hjoggböle i början på 1930-talet.
Kooperativas medlemmar hade andelar och en del var tveksamma att teckna sig som medlemmar.
Varje vinter i februari ägde den Kooperativa festen rum. Där valdes ombud för att representera vid Konsums årsmöte i Bureå. Det var årets höjdpunkt för många och festen drog mycket folk, allt var gratis, kaffe, film och dans. Där var det mer legalt att dansa än på en vanlig dans. Många blev medlemmar för att få vara med på Kooperativa festen.

Alla handlare hade olika metoder att knyta till sig kunder, – kredithandeln var en metod. Vår sammanställning av handeln i Hjoggböle omfattar cirka 110 år. Stora förändringar har skett, både vad gäller varor och exempelvis förpackningar. Elström, kyl och frys har varit till gagn för livsmedelshandeln. Öppnings- och stängningstider var mycket tänjbara för hundra år sedan, affären var öppen när kunden kom.
Lunchstängning infördes när Alrik Sundkvist var föreståndare på Kooperativa. Det var många och särskilt en granne och kund som inte kunde förlika med att affären stängde mitt på dagen.
Källor: Byaboken och Studiecirklar i Hjoggböle
Sammanställt av Sixten Stenmark och Yngve sehlstedt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close