Om ”Gusta-Karlssa”

Nedan femte utdraget ur ”Berättelsen om Hjoggböle”, skriven av Sven Markgren (1901-1982), född i Stockhom men uppvuxen i Hjoggböle och utflyttad från byn 1918. Sven’s mor var från Hjoggböle, hette Anna Lundgren (1874-1915), sedermera gift Markgren. ”Berättelsen om Hjoggböle” sammanställdes av Sven Markgren i Uppsala september 1981.

Väster om Karlanders bodde Gustav Karlsson, allmänt kallad ”Gusta Karlssa”, född 16/6 1873, gift med Maria Lundström född 21/7 1872, dotter till Erik Lundström och hans hustru Anna Lisa Nilsdotter. Karlssons hade två söner och fyra döttrar. Sonen Hjalmar hade en del av faderns hemman och byggde boningshus och uthus på Moses backen.
Den har fått namnet efter Moses Eriksson, född 1814 son var liesmed och bodde där. Sonen John övertog hemgården och övrig del av Hemmet, som ursprungligen var 69/512 mantal avsöndrat ur Nr 3. John dog ganska ung och efter honom blev Hjalmars son Lars-Erik ägare till hemmanet och gifte sig med änkan efter John. 

Döttrarna gifte sig och blev bosatta i Hjoggböle och Skellefteå. 

Gusta Karlssa var en aktiv kommunalman i Bure socken, han var även med i Länets Vägstyrelse m.m. Deras gård var av Västerbottenbottenstyp men revs och ersattes med modern gård. 

Hos Karlssons samlades ofta ungdomar. Arvid Lind och jag var skolkamrater med systrarna Anna och Magda. Senare i tjugoårsåldern träffades vi och det blev trevliga ungdomsminnen.
Rodd på träsket var uppskattad och Ryssholmen var bland annat målen för våra utfärder, det var något mystiskt med denna holme, ty där skulle under 1809 års krig ryska soldater blivit dödade av befolkningen och begravda, men vi kunde ej finna några spår av det. Händelsen står att läsa om i Skelleftebygdens historia. Karlssons och (grannen Anton Anderssons hemman) några till var ur nr 3 ett av de stora hemmanen i Västra Hjoggböle som har anor från 1500-talet. Anton Andersson och Maria Karlsson är ur samma släkt med anor från 1500-talet. Lars Karlsson som nu är ägare till Karlssons hemman har anor från den tiden. 

Hemma hos ”Gusta-Karlssa’s” 1919
Gustav Karlsson med hustru
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close