Om P-O Enquists barndomshem

Författaren Per Olov Enquists barndomshem står tomt och är till salu, kan Vi i Hjoggböle använda det till något?
Vi har bildat en arbetsgrupp för att tänka igenom ifall vi kan använda huset till.
Något BRA FÖR BYN, Byastuga, Museum, Författarstuga eller ?????
Har Du någon idé hör av dej till oss i arbetsgruppen.
> Gunnar Hedman 0910/801 92 gunnar.hedman@ac.lrf.se
> Margareta Holmlund 0910/80203 keramargareta@hotmail.com
> Åke Stenlund 070/552 52 98
> Per-Olof Stenmark 0910/80077 po.kolvmakeri@swipnet.se

Läs mera om detta projekt nedan i en artikel införd i Hjoggböles egen tidning, ”Byaskvallret”, utgåvan utkommen mars 2005.

Per-Olof Enquist utanför sitt barndomshem i Sjön, Hjoggböle

Blir det författarmuseum av ”Det gröna huset” ?

Författaren P O Enquist barndomshem är till salu. Den nuvarande ägaren ser gärna att huset, som PO växte upp i och som han gång på gång återvänt till i sitt författarskap, räddas kvar i någorlunda ursprungligt skick och drivs i en form som kan manifestera uttrycket ”Författarbyn Hjoggböle”.

Vid ett möte med ett antal intresserad bybor i början av februari diskuterades olika möjligheter kring huset. Allt från rent museum till sommarcafé med utställningar och författaraftnar var på tapeten.

Utsikterna att i första hand få till stånd en förstudie kring olika handlingsalternativ tycks vara realistiska. Beslutet under kvällen blev också att en sådan studie skall om möjligt genomföras och då med hjälp av utomstående konsult. Medel söks just nu till finansieringen hos bla Norstedts förlag, tidningen Norra Västerbotten och SLUP ( Skellefteås Lokala Utvecklingsprogram).

Även en referensgrupp bildades. Gruppen skall fungera som en bollplank under arbetet med förstudien och består av Gunnar Hedman, Åke Stenlund, Margareta Holmlund och PO Stenmark. Förhoppningsvis kan arbetet komma gång under våren 2005.

Den som har synpunkter eller idéer är naturligtvis välkommen att ta kontakt med medlemmarna i referensgruppen där Gunnar Hedman utsågs till sammankallande.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close